Samenwerkingsovereenkomst getekend

Op dinsdag 23 mei 2023 zetten voorzitter Edwin Bronts, van Noaber &Co en Michel Arninkhof, directeur Zon bij Pure Energie hun handtekening om de samenwerking te bevestigen.

Vijftig procent lokaal eigendom

Vijftig procent van het zonneveld wordt eigendom van de omgeving doordat omwonenden via de coöperatie kunnen mee-investeren in het zonneveld.
De insteek van de samenwerking is dat Noaber &Co en Pure Energie op gelijkwaardige basis samenwerken. Dat betekent dat we de investeringen en inkomsten gelijk verdelen en gezamenlijk besluiten nemen over het zonneveld. Zo wordt 50% van het zonneveld eigendom van de omgeving doordat omwonenden via de coöperatie kunnen mee-investeren in het zonneveld. Hiermee voldoet Zonneveld Haarle volledig aan het streven naar 50% lokaal eigendom in wind- en zonprojecten op land zoals opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord.

vlnr Edwin Bronts en Jochem Besten van Noaber&Co, daarnaast Michel Arninkhof en Harld Schuldink van Pure Energie

Ook in Haarle zijn inwoners al een aantal jaren hard bezig met energie te besparen en duurzaam op te wekken. Zie daarvoor de webpagina van Haarle Energie Neutraal.

Doe mee in het zonneveld via de coöperatie

Via Noaber &Co kunnen omwonenden mee-investeren in het zonneveld en zo voordeel hebben van het zonneveld. Hoe dit precies kan, wordt de komende tijd concreter vormgegeven door Noaber &Co. Zodra hier meer duidelijk over is, melden we dat onder andere via onze nieuwsbrief. Ook de coöperatie informeert u later over de mogelijkheden voor deelname.

U kunt al wel contact opnemen met Noaber &Co via Edwin Bronts.

Omgevingsfonds

Naast lokaal eigenaarschap komt er ook een omgevingsfonds waarin een deel van de opbrengst van het zonneveld ter beschikking wordt gesteld aan de omgeving. Deze bijdrage is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van in elk geval 15 jaar. Met naar verwachting circa 3.000 MWh per jaar is er dan ongeveer 1.500 euro per jaar beschikbaar voor de omgeving.

Recente berichten

Deel dit artikel: