Aanvraag omgevingsvergunning ingediend

Eind september 2023 hebben wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het zonneveld Haarle ingediend bij de gemeente Hellendoorn.

Landschappelijk inpassingsplan afgerond

Op basis van input van de omgeving en gemeente is het landschappelijk inpassingsplan opgesteld. In dat plan staat hoe het zonneveld eruit zal zien en hoe rekening wordt gehouden met het landschap en de natuur.

Na verschillende ontmoetingen met omwonenden en andere belanghebbenden hebben Noaber&Co en Pure Energie de plannen afgemaakt en de tekeningen uitgewerkt. De voorlopig laatste bijeenkomst was op 6 september in de Veldkamp waar belangstellenden kwamen kijken naar de concepttekeningen.

Dit landschappelijk inpassingsplan is de basis voor andere documenten die nodig zijn om een vergunning voor het zonneveld te kunnen aanvragen bij de gemeente Hellendoorn.

Vervolgstappen

We zijn nu in afwachting van het besluit van de gemeente op deze aanvraag. Een exacte planning hiervan kunnen we nog niet geven, maar we houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Recente berichten

Deel dit artikel: