Bijeenkomst voor omwonenden

Woont u in de nabijheid van het terrein bij de Tunnelweg, het stuk grasland ten zuiden van de spoorlijn en naast de scouting? Dan bent u van harte welkom bij de eerste informatieavond op dinsdagavond 9 mei.

Wat vindt u belangrijk?

De directe buren van het terrein hebben we gesproken en geïnformeerd over het initiatief. Ook hebben wij volgens het proces van de gemeente Hellendoorn, een principeverzoek bij de gemeente ingediend. Op 4 april nam het college het besluit om in principe mee te werken aan het idee voor een zonneveld op deze locatie. Dat betekent dat we kunnen gaan werken aan een concreet plan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het zonnepark. Daar hebben we graag uw inbreng bij. U kent de omgeving het beste en kan ons vertellen wat u belangrijk vindt op die plek.

  • Datum: dinsdag 9 mei. Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 en einde uiterlijk 21:30 uur
  • Locatie: De Veldkamp, Veldkampsweide 1, Haarle

Aanmelden kan hieronder. We stellen het op prijs als u schrijft met hoeveel mensen u wilt komen en wat uw adres is.

Aanmelden 9 mei 2023 gesloten

Recente berichten

Deel dit artikel: