Nieuw schetsontwerp inzien

Het schetsontwerp voor het zonneveld is aangepast. U kan hierover met ons in gesprek op woensdagavond 6 september.

Op woensdagavond 6 september zijn wij van 19:00 tot 21:00 beschikbaar voor uw vragen. We zijn dan in de Veldkamp aanwezig met de tekeningen op groot formaat. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Dan kunt u de nieuwe tekeningen inzien en is er ruimte om vragen te stellen.

Laat ons weten of u komt!

Ontwerp zonneveld aangepast na bespreking omgeving

Op basis van input die werd gegeven op de openbare informatieavond van 9 mei en gesprekken met de naaste buren is het schetsontwerp van het zonneveld aangepast. Het nieuwe schetsontwerp vindt u hier. In dit bericht lichten wij de aanpassingen kort toe. De tekening leggen we nog voor aan de gemeente. Daaruit kunnen wijzigingen voortkomen.

Technische installatie en energieopslagsysteem verder af van de scouting

De Technische installatie en het Energieopslagsysteem is in het aangepaste schetsontwerp zo`n vijftig meter naar het westen parallel aan de N35 opgeschoven. Hierdoor is de afstand tot de vuurplaats van de scouting en het hondentrainingsveld van de hondensportvereniging toegenomen. Met deze nieuwe plek van de installaties is nog steeds voldoende afstand tot de naburige woningen aan de west- en zuidkant van het plangebied.

Zonneveld Haarle wordt in lijn met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid landschappelijk ingepast. Tijdens de bespreking vroegen sommige omwonenden of een wal rondom het plangebied mogelijk is. Dit is gedeeltelijk mogelijk. Aan de zuidwestkant van het plangebied is een talud van maximaal 1,2 meter hoog toegevoegd. Dit talud loopt vanuit het oosten geleidelijk op. Met het talud komt de begroeiing al meteen op een wat hogere ondergrond te staan.

Rondom het zonneveld komt een landschappelijk hekwerk (schapengaas met houten palen). Aan de oostkant van het plangebied wordt het hekwerk tot aan de grond gemaakt. Hierdoor kan niemand aan deze kant onder het hekwerk door. Het overige deel van het hekwerk (noord-, zuid- en westkant) is juist 20 centimeter open aan de onderkant zodat het plangebied toegankelijk is voor (klein) wild.

Meer opvang van water aan de oostkant

De brede strook met struiken, bomen en beplanting aan de oostkant van het plangebied zorgt voor een betere waterhuishouding. Water wordt beter vast gehouden, waardoor het minder snel weg stroomt. Ten opzichte van de eerdere schets is een greppel (van circa 30 centimeter diep) toegevoegd aan de oostkant van het zonneveld.

Recente berichten

Deel dit artikel: