Duurzaamheidsscherm N35 Wierden – Nijverdal

In 2019 heeft de minister van I & W besloten tot vernieuwing van de N35 tussen Wierden en Nijverdal. Samen met de Gemeente Hellendoorn, Rijkswaterstaat, de werkgroep “Baron van Sternbachlaan” is de coöperatie aan het kijken hoe er over een afstand van 2 kilometer een geluidsscherm kan worden aangelegd met zonnepanelen. Op deze manier reduceren we geluidsoverlast en produceren we duurzame opgewekte energie welke weer kan worden geleverd aan de directe omwonenden en andere inwoners van de Gemeente Hellendoorn. Een mooie win-win situatie.