Het realiseren van zonnedaken: wij doen het graag samen!

Bij het ontwikkelen en realiseren van een energieproject komt nogal wat kijken. Wij hebben daarom in een stappenplan uitgewerkt hoe je zonnepanelen op een schuur, winkelpand, bedrijfspand, voetbalkantine, appartementencomplex of een ander groot dak kunt realiseren. Het stappenplan bevat 6 fasen. Per fase vinden verschillende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn voor een ondernemer, VVE of vrijwilligers binnen een vereniging best ingewikkeld en tijdrovend. Wij hebben een netwerk van specialisten om ons heen verzameld waardoor je sneller en effectiever kunt opereren. Zij kennen installatiebedrijven, weten de weg bij de gemeente, weten welke subsidies je kan toepassen en hoe je het project het beste kan financieren. Desgewenst helpen wij ook bij het opvragen van offertes, het begeleiden van de bouw of de exploitatie van het dak.

Wat de verschillen zijn tussen zelf doen, het project door ons laten begeleiden of volledig ontzorgen kun je teruglezen in onze menukaart. Je kan bij ons dus kiezen of, en zo ja hoe, je met ons wil samenwerken. Bij uitbesteding verzorgen wij naast alle in de menukaart genoemde werkzaamheden ook de algehele projectleiding en coördinatie. Nieuwsgierig geworden? Bekijk snel onze menukaart in het document hiernaast! Je kan deze ook hier downloaden.

Gebiedsgericht samenwerken: ons model voor kernen en buurt(schappen)

Zoals je wellicht weet is het rendement van een zonnedak van vele factoren afhankelijk. Over het algemeen geldt de spelregel: hoe groter het dak en hoe gunstiger de omstandigheden, hoe beter het rendement. De omvang is relevant omdat je de projectkosten over meerdere panelen kunt verdelen. En dus uiteindelijk per paneel meer overhoudt. De omstandigheden zijn van invloed op de projectkosten. Je kan hierbij denken aan:

 • Hoeveel aanpassingen moeten er aan het dak aangebracht worden?
 • Is er tegelijkertijd sprake van asbestsanering of niet?
 • Kan de stroom voor eigen gebruik aangewend worden of niet?
 • Als de opgewekte stroom terug het net op moet, kun je dan terugleveren aan het ‘middenspanningsnet’ en is je aansluiting zwaar genoeg?
 • Hoe ver zit je af van een electrastation en wat is de kwaliteit van de bekabeling?
 • Voor welke (subsidie)regeling(en) komt het dak in aanmerking?

Voorgaande leidt er toe dat sommige daken te weinig rendement opleveren en daarom bij een individuele kosten-/ batenanalyse zouden afvallen. Jammer, want hoe meer daken er afvallen, hoe meer zonneweides en/of windmolens er wellicht in de toekomst gerealiseerd moeten worden om de energieopgave binnen onze gemeente te realiseren.

Samenwerken loont!

Vanuit de lokale bevolking is ons het volgende idee aangereikt: wat nu als we zonnedaken gezamenlijk gebiedsgericht gaan oppakken. Oftewel: je bekijkt niet 1 dak individueel, maar alle daken in een gebied gezamenlijk. Dit heeft de volgende voordelen:

 • De projectkosten zijn natuurlijk hoger dan bij 1 dak. Maar als je ze over alle deelnemende daken deelt zijn de kosten per dak een stuk lager.
 • Bepaalde omstandigheden kunnen gebiedsgericht opgepakt worden. Is de bekabeling richting spanningsstation niet geschikt? Het kan zijn dat het voor 1 dak niet rendabel is om deze te upgraden, maar wellicht wel als het om meerdere daken in het gebied gaat.
 • Gebiedsgerichte projecten komen eerder in aanmerking voor bepaalde (provinciale) subsidies en/of gunstige financiering.
 • Door het gezamenlijk aanbesteden van de benodigde zonnepanelen en de installatiewerkzaamheden realiseer je inkoopvoordelen.
 • Met een gebiedsgerichte aanpak kun je een solidariteitsregel toepassen waarmee iedere deelnemer een vaste prijs per zonnepaneel krijgt. Hierdoor kunnen er binnen een gebied veel meer daken gerealiseerd worden.

Waarom ons dit nog meer past?

Omdat wij het gezamenlijk realiseren van zonnedaken combineren met de afname van de opgewekte energie door onze eigen inwoners. In deze constructie laten we inwoners participeren waardoor ook zij extra subsidie kunnen ontvangen via een postcoderoosregeling. Daarnaast krijgen wij als lokale coöperatie jaarlijks een bijdrage van onze energieleverancier voor het aanbrengen van lokale klanten. Op deze wijze vloeien alle winsten niet naar de grote commerciële energieleveranciers maar blijven ze binnen onze eigen gemeenschap. En hoe leuk is het als inwoner van de gemeente Hellendoorn, dat als je langs een zonnedak in de buurt fietst, om te beseffen dat de stroom die je verbruikt daar opgewekt wordt?

 

100% match met onze filosofie

Of wij er oren naar hadden om dit gebiedsgerichte idee op te schrijven en verder uit te werken? Echt wel! Als iets voortreffelijk past binnen de door ons gekozen naam en de filosofie van de positieve energiebeweging dan is het deze aanpak. Vanuit goed noaberschap zijn we in Twente van oudsher bereid om bij te springen. Hier word je niet beoordeeld op wat je hebt, maar wat je doet. Bijdragen aan de gemeenschap, dat wekt pas aanzien! En ja, het klopt dat door deze aanpak de prijs per zonnepaneel voor de eigenaar van het meest gunstige dak misschien iets lager is dan bij een individuele aanpak. Maar door het voordelige effect van de besparing op de projectkosten, ruimere subsidiemogelijkheden en/of gunstiger financieringsvoorwaarden is dat verschil niet heel groot. En als gebied nut je op deze wijze het zonnepotentieel van de binnen jullie gebied aanwezige daken maximaal uit.