Zonnepark Haarle

Energiecoöperatie Noaber &Co en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben een voorstel voor een kleinschalig zonneveld gelegen aan de N35 en de Tunnelweg te Haarle.

De locatie

Het plangebied van het zonneveld betreft een stuk grond van ongeveer bruto 2,9 hectare ten noorden van de N35, ten zuiden van de spoorlijn Zwolle-Almelo en ten oosten van de Tunnelweg. Op de plattegrond hieronder is het plangebied weergeven. (tekst loopt door onder de plattegrond).

Het gele vlak is het plangebied van Zonnepark Haarle aan de N35.

Het plangebied voor Zonnepark Haarle is geen beschermd natuur- of cultuurgebied en ligt tussen grote infrastructuur (autoweg N35 en spoorlijn Zwolle-Almelo). Naar verwachting kan dit zonneveld jaarlijks ongeveer 3 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken.

Landschappelijke inpassing

We besteden bij de ontwikkeling van onze zonneparken veel aandacht aan de landschappelijke inpassing en de ecologische inrichting van het park. Dit sluit aan bij de Gedragscode Zon op Land, waarin onder andere is vastgelegd dat een zonnepark een verbetering voor de landschappelijke – en natuurwaarden van het gebied tot gevolg moet hebben. In de praktijk betekent dit dat minimaal 25% van Zonnepark Haarle onbedekt blijft en wordt ingevuld met natuurwaarden.

Nieuws zonnepark Haarle