Service Level Agreement

Wij hanteren een hoogwaardig Service Level Agreement met afspraken op welke wijze wij onze klanten en partners gedurende de looptijd van de overeenkomst van dienst zijn. Deze Service Level Agreement kan gewijzigd worden. De meest recente versie is te vinden op deze pagina.