ONZE MOTIVATIE

Met het ondertekenen van het akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord heeft Nederland zich gecommitteerd aan harde doelstellingen voor het lokaal opwekken van duurzame energie.

HET GEVOLG

Deze doelstellingen (in 2050 wordt alle energie duurzaam opgewekt) worden op dit moment doorvertaald naar de regio’s. Het komt er grofweg op neer dat alle windparken op zee aangewend worden om de energie in de Randstad grotendeels te verduurzamen en alle landelijke gebieden hun eigen verbruik duurzaam moeten gaan opwekken.

HET RISICO

Als we als ons energieverbruik lokaal duurzaam moeten opwekken kan er een grote afhankelijkheid ontstaan van commerciële energieleveranciers. Dat willen we niet, we willen zelf de regie houden.

DE OPLOSSING

We organiseren ons lokaal. We bepalen zelf hoe we de energie duurzaam willen opwekken (energie uit zon, wind, aarde of water). We tuigen zelf projecten op en exploiteren deze via Noaber & Co als lokale energiecoöperatie. We zorgen dat bewoners en ondernemers niet alleen de lasten dragen maar ook maximaal van de lusten profiteren.

ONS VOORDEEL

Vanuit goed naoberschap zijn we in Twente bereid om bij te springen. Hier word je niet beoordeeld op wat je hebt, maar op wat je doet. Bijdragen aan de gemeenschap, dat wekt pas aanzien!

WE PAKKEN DEZE KANS

We krijgen er een hoop voor terug. We dragen bij aan een betere leefbaarheid van de gemeente, we worden meer zelfvoorzienend, minder afhankelijk van anderen, duurzamer, doen het samen en profiteren zelf van de opbrengsten. Mooi toch!

Waarom aansluiten bij Noaber &Co?


De tijd voor positieve energie is nu!

Ken je dat? Dat je duurzamer wil leven maar waarbij het nooit het juiste moment lijkt te zijn? Dit is HET moment om je aan te sluiten bij de positieve energiebeweging. Wij zijn een lokale energiecoöperatie en geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energieprojecten bij aan een toekomstbestendige wereld.

Groen is een kwestie van doen!

Als wij niet veranderen, verandert het klimaat. Dus is het de hoogste tijd voor positieve energie. Van oneindige bronnen zoals de wind en de zon. Daar kun jij aan bijdragen door zelf energie op te wekken. Dat hoeft niet perse met eigen zonnepanelen. Kies gewoon voor de positieve energie van Noaber & Co als lokale energiecoöperatie.Doe het zelf, doe het samen!

Wij wekken samen met medebewoners en ondernemers lokaal groene stroom op. Dat levert ook wat op! Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf. Wat we met de opbrengst doen bepalen we samen. Vrij en onafhankelijk. Zo kunnen we zelf beslissen of we de energierekening verlagen of investeren in onze leefomgeving. Samen maken we onze gemeente zelfvoorzienend, leefbaar en groen. En stimuleren we de lokale economie.

Lokaal is ideaal!

Noaberschap is een belangrijk onderdeel van onze identiteit. In onze dorpen en gemeenschappen staat het lokale belang voorop. Het samen oppakken van projecten die voor de eigen gemeenschap iets opleveren brengt de gemeenschap bij elkaar en zorgt dat de leefbaarheid wordt vergroot. Wij geven met veel enthousiasme op energiegebied invulling aan noaberschap. En jij? Je kunt als klant kiezen voor onze lokale groene stroom en op deze manier jouw bijdrage leveren!Geld stroomt terug!

Natuurlijk vind ook jij duurzaamheid best belangrijk, maar je wil ook wel weten wat het je kost. Dan hebben we goed nieuws. Onze energie is soms even duur, maar vaak goedkoper dan bij de grote energieleveranciers. Terwijl de stroom van ons veel groener is en de winsten terugvloeien naar onze gemeenschap. Dus waar wacht je nog op!