Wij trekken samen op volgens de principes van co-makership en co-creatie

Onder Co-makership verstaan wij de opbouw van een lange termijn relatie op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen tussen jou als partner of klant en ons als leverancier. Het gezamenlijke doel is wederzijds voordeel. Cocreatie is een vorm van samenwerking waarbij alle partijen invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces.

Het doel van co-makership is winstgevendheid en continuïteit voor beide partijen.

Als je klant bij ons bent professionaliseren wij jouw HR-functie door het stroomlijnen van de personeelsprocessen en -systemen. Als je een partner van ons bent ondersteunen wij jou in een brede en innovatieve HR propositie. Op basis van onze ervaring adviseren we jullie over de belangrijkste succesfactor: een wijze van organiseren en professioneel gedrag dat past bij een toekomstbestendig dienstverleningsconcept voor HR!

  • Kwaliteit
  • Kosten
  • Flexibiliteit
  • Leveringsbetrouwbaarheid
  • Expertise
  • Minder fouten
  • Lagere integrale kosten
  • Flexibiliteit in mix en volume
  • Tijdige levering
  • Innovatie

Investeren doe je samen!

Alleen als wij aan de bovengenoemde eisen kunnen voldoen, worden we als verlengstuk van onze partners en klanten gezien. En alleen als zij ons als verlengstuk zien zullen wij hier ook naar handelen. Immers, alleen dan is winstgevendheid en hiermee continuïteit voor ons een reëel vooruitzicht. De eisen die onze partners en klanten aan ons mogen stellen zijn hoog. Om hieraan te kunnen voldoen investeren wij veel tijd en geld in onze bedrijfsvoering.

We gaan voor de lange termijn!

Er zal daarom iets tegenover die eisen moeten staan. De tegenprestatie van onze (potentiële) partners en klanten bestaat uit: een lange termijn contract (1), een ontwikkelprogramma gekoppeld aan zichtbare toekomstige afnameplannen (2) en een set van voorwaarden waarbij de rechten en plichten van beiden partijen in balans zijn (3).