Energieprojecten ontwikkelen is ook een vak

Wij merken dat het voor vrijwilligers best een hele kluif is om geheel zelfstandig energieprojecten te realiseren. Als je ons inschakelt kun je profiteren van onze kennis en ervaring waarmee je sneller je doelen realiseert. Samen verduurzamen we onze omgeving!

Bij ons houd je als iniatiefnemer volledige grip op het project

Het trekken aan coöperatieve projecten die lokaal niet gedragen worden heeft geen enkele zin. De rol van Noaber &Co is idealiter die van facilitator en niet die van initiator. Als er een initiatief ontstaat bij een particulier, een ondernemer, een vereniging, een buurt of lokaal belang dan bieden wij vrijblijvend onze diensten aan. Als jij / jullie je project aanmelden houdt jij / houden jullie bij voorkeur het opdrachtgeverschap.

Wij ondersteunen bij het ontwikkelen en kunnen in een latere fase desgewenst zorgen voor de exploitatie en het beheer. Uitgangspunt is dat er bij voorkeur 100% maar minimaal voor 50% coöperatief ontwikkeld wordt. Het percentage is het aandeel dat de omgeving in het project kan participeren. Wij staan een zo coöperatief mogelijke aanpak voor, waarbij niet alleen de lasten maar ook de lusten maximaal terecht komen bij de gemeenschap.

Er komt heel wat kijken bij het realiseren van een collectief project

Bij het ontwikkelen en realiseren van een energieproject komt nogal wat kijken. Werkzaamheden die voor vrijwilligers best ingewikkeld of tijdrovend kunnen zijn. Wij hebben een netwerk van specialisten om ons heen verzameld waardoor je sneller en effectiever kunt opereren. Op basis van een eerste kennismakingsgesprek maak je als opdrachtgever een keuze hoe je ons wil inzetten. Wij kunnen initiatiefnemers / opdrachtgevers vanaf de zijlijn adviseren of volledig ontzorgen. We doen dit op basis van een heldere aanpak. Nieuwsgierig hoe deze aanpak er uit ziet? Klik dan door op de aanpak voor het realiseren van een zonnedak of een zonneweide hieronder. 

Als we nu niet zelf projecten gaan realiseren zijn we de regie kwijt…

Met het ondertekenen van het akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord heeft Nederland zich gecommitteerd aan harde doelstellingen voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Deze doelstellingen (in 2050 moet alle energie duurzaam opgewekt worden) zijn doorvertaald naar de regio’s. Het komt er grofweg op neer dat alle windparken op zee aangewend worden om de energie in de Randstad grotendeels te verduurzamen en alle landelijke gebieden hun eigen verbruik duurzaam moeten gaan opwekken.

Wij merken dat er een groot gat is tussen de vrijblijvende gedachten van burgers over de energietransitie en de bindende afspraken die hier inmiddels op mondiaal niveau (Parijs), landelijk niveau (Energieakkoord) en regionaal niveau (RES) over gemaakt zijn. Als initiatiefnemer is het erg belangrijk om samen met de gemeente de bevolking uit te leggen dat als wij niet snel zelf coöperatieve projecten oppakken de provincie waarschijnlijk zelf (al dan niet met commerciele projectontwikkelaars) plekken gaat aanwijzen en projecten realiseren. Dit moeten we niet willen, laten we zelf de regie houden!

Deel deze pagina!