Terugblik op informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 9 mei hebben 26 belangstellenden deelgenomen aan een bijeenkomst over het idee voor een zonneveld.

De belangstellenden, meest omwonenden in een straal van ongeveer een kilometer rondom het plangebied, kwamen af op de uitnodiging van energiecoöperatie Noaber &Co en duurzaam energiebedrijf Pure Energie om te praten over het idee voor een zonneveld langs de N35 en de spoorlijn, tussen Tunnelweg en Scouting Albadah.

Plannen voor een zonneveld

Tijdens de bijeenkomst hebben de initiatiefnemers Noaber &Co en Pure Energie een presentatie gegeven over het plan en toelichting gegeven op de stand van zaken. Tijdens en na de presentatie was er ruimte voor vragen van de aanwezigen. Onder andere de onderwerpen landschappelijke inpassing, financiële participatie (via Noaber &Co) en het vervolgproces zijn besproken.

De informatie over het zonneveld en de antwoorden op de gestelde vragen, leest u in het verslag. De antwoorden die we op de avond zelf nog niet konden geven, hebben we voor u uitgezocht en toegevoegd in het verslag.

Het vervolg

Aan de hand van de informatie die tijdens de informatieavond is opgehaald gaan we de landschappelijke inpassing en de daarbij horende schets van het zonneveld verder uitwerken. Daarbij gaan we in gesprek met de directe omwonenden en naburige organisaties.

Via de nieuwsbrief en deze website houden we u op de hoogte van de vervolgstappen.

Recente berichten

Deel dit artikel: