Vraag en Antwoord

Wij geven hier in het kort antwoorden op de meest voorkomende vragen bij SCE-projecten. Voor een goed beeld van het project adviseren wij het informatiedocument van het betreffende project goed door te nemen.

Check de meest gestelde vragen over SCE-projecten

Nee, in principe niet. Als je eenmaal ingestapt bent, kun je niet meer uit het project stappen. Wanneer je om een reden niet meer voldoet aan een van de vereisten voor deelname, vervalt je uitkeringsrecht aan de coöperatie. Hiervoor kun je wel compensatie krijgen, zie ‘Wat gebeurt er als ik niet meer voldoe aan een van de eisen’.

Alle deelnemers moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Lid zijn van de coöperatie
  • Een deelnemersovereenkomst zijn aangegaan
  • Bij start deelname wonen of gevestigd zijn in de postcoderoos van het project
  • Stroom geleverd krijgen via een kleinverbruikersaansluiting
  • Een bankrekening hebben bij een bank die in Nederland actief mag zijn

Op het moment dat je niet meer lid bent van de coöperatie of je geen stroom meer geleverd krijgt via een kleinverbruikaansluiting, vervalt je uitkeringsrecht aan de coöperatie. De coöperatie is vervolgens verplicht het restant van dat recht opnieuw aan te bieden aan anderen.

Je kunt zelf ook potentiële deelnemers wijzen op deze nieuwe aanbieding. Wanneer een nieuwe deelnemer gevonden wordt die inlegt om de uitkeringsrechten te krijgen, krijg je deze nieuwe inleg minus eventueel een administratieve vergoeding. De hoogte van de nieuwe inleg wordt bepaald evenredig met het resterende uitkeringsrecht.

Je moet als deelnemer het volgende doen:

  • De coöperatie op de hoogte houden van je persoonlijke gegevens, waaronder je adres en e-mailadres. Dus bij wijzigingen doorgeven.
  • De coöperatie laten weten zodra je geen stroom meer geleverd krijgt via een kleinverbruikaansluiting.
  • Wanneer wij als coöperatie dat vragen, aantonen dat je stroom geleverd krijgt via een kleinverbruikaansluiting.
De coöperatie kan de deelnemersovereenkomst eenzijdig wijzigen, door wijziging van het reglement voor SCE-projecten (via de ALV). Het ligt echter niet voor de hand dat op deze wijze wordt ingegrepen in de specifieke afspraken van een bestaand project, zoals de omvang en hoogte van het uitkeringsrecht.

Het project is een project van de coöperatie. De Algemene Vergadering is in de coöperatie het hoogste orgaan. De SCE schrijft voor dat alle leden in die vergadering een stem moeten hebben. Het kan zodoende voorkomen dat ook leden die geen deelnemer zijn in het project, over het project stemmen. De coöperatie is echter wel gebonden aan de afspraken die gemaakt zijn in de deelnemersovereenkomst.

De energieproductie van de installatie verschilt per jaar, afhankelijk van o.a. het weer. De SCE-regeling werkt zo dat er een maximum hoeveelheid energie per jaar wordt gesubsidieerd, ook als er meer wordt geproduceerd. Dit kan eventueel met een tekort in een volgend jaar worden verrekend.

De coöperatie krijgt naast de subsidie, voor alle geproduceerde kilowatturen de marktprijs bij verkoop. Deze is nodig voor de exploitatie van de installatie, wanneer enkel de marktprijs wordt ontvangen is dat niet voldoende om een substantieel vast bedrag uit te kunnen keren aan de leden. Alleen voor de  gesubsidieerde kWh’s kan een substantieel vast bedrag worden beloofd.

Je behoudt het recht op een uitkering zolang het voor de coöperatie nog mogelijk is subsidie te ontvangen vanwege de SCE-beschikking. Dit is minimaal 15 jaar. Bij de SCE-beschikking is ook een maximum omvang van de subsidie vastgesteld. Als deze na 15 jaar nog niet is bereikt, kan dit nog in het 16e jaar worden verzilverd door energie in dat jaar opgewekt. Dit wordt ‘banking’ genoemd. Als het ‘subsidierecht’ is uitgeput of uiterlijk na 16 jaar vervalt uw recht op uitkering.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op financiële producten. Zij toetst de producten aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor bepaalde producten zijn hierin strenge eisen opgesteld. Dit betreft vrij verhandelbare producten, zogenaamde ‘effecten’. Omdat ons product persoonlijk is en niet verhandelbaar valt dit niet onder de regels van de Wft. Wel zijn er algemene regels die stellen dat deelnemers goed geïnformeerd moeten worden. Hier geven we invulling aan middels ons informatiedocument.