Verwerkersovereenkomst

Onze verwerkersovereenkomst is gebaseerd op een format van ICT Waarborg (check https://www.ictwaarborg.nl/) en is uitvoerig juridisch getoetst aan de wetgeving door de betreffende vakjuristen en daarmee AVG / GDPR compliant. Daarnaast is deze backwards compatible met de Sub-Verwerkersovereenkomsten die wij met onze leveranciers hebben afgesloten. Wij gaan in principe dan ook niet akkoord met gewenste aanpassingen op dit document.

Wij bieden onze klanten een state-of-the-art cloud service voor de ondersteuning van de employee journey en de hieraan verbonden HR-processen. Het uitgangspunt van een dergelijke service is dat op basis van best practices en configuratie de betreffende klantomgeving wordt ingericht. De software die hieraan ten grondslag ligt is voor alle klanten gelijk en dat geldt ook voor de dienstverlening en voorwaarden daaromheen. De verwerkersovereenkomst kan door ons gewijzigd worden. De meest recente versie is te vinden op deze pagina.